مدیریت پسماندهای پزشکی (به پیوست قوانین، آیین نامه اجرایی و ضوابط مربوطه)

مولف:
مسعود ضیاءدزفولی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مدیریت پسماندهای پزشکی (به پیوست قوانین، آیین نامه اجرایی و ضوابط مربوطه) عنوان کتابی است از مسعود ضیاءدزفولی که در 133 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مواد زائد پزشکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.