مکانیابی راهبردی (مطالعات موردی در صنایع مختلف)

مولف:
حمید داودپور (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مکانیابی راهبردی (مطالعات موردی در صنایع مختلف) عنوان کتابی است از حمید داودپور که در 322 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صنایع، تعیین محل است. از حمید داودپور، کتاب مدیریت تولید(خاتون) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.