دیدگاه محی الدین عربی درباره خلفا

مولف:
سیدعلیرضا حسینی (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
دیدگاه محی الدین عربی درباره خلفا عنوان کتابی است از سیدعلیرضا حسینی که در 120 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خلفای راشدین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیدعلیرضا حسینی، کتاب‌های آش خانم غوله(موسسه انتشارات امیرکبیر)، تاریخچه پیدایش شیعه و سنی(دلیل ما)، صحابه در مکتب تشیع(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.