متاله قرآنی؛ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی

گروه مولفان:
محمدعلی رحیمیان فردوسی (نویسنده) | محمد رضا حکیمی (مقدمه نویس)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
متاله قرآنی؛ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی عنوان کتابی است از محمدعلی رحیمیان فردوسی که در 540 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قزوینی خراسانی، مجتبی، ۱۳۴۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.