بیان الفرقان

گروه مولفان:
مجتبی قزوینی خراسانی (نویسنده) | سید جعفر سیدان (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
بیان الفرقان عنوان کتابی است از سید جعفر سیدان که در 688 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید جعفر سیدان، کتاب‌های توحید و جبر و اختیار در قرآن کریم(دلیل ما)، توحید از نگاه وحی، فلسفه و عرفان(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان