کتاب الطهارة (تقریر ابحاث آیةالله العلامةالشیخ محسن الوحیدالخراسانی دام ظله)

گروه مولفان:
محسن وحیدخراسانی (نویسنده) | فاضل عرفان (نویسنده) | محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی (نویسنده)

ناشر:
مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام

درباره کتاب:
کتاب الطهارة (تقریر ابحاث آیةالله العلامةالشیخ محسن الوحیدالخراسانی دام ظله) عنوان کتابی است از محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی که در 392 صفحه و توسط انتشارات مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقه جعفری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.