خیالات و خواب های شیطانی (دلیل برای مدعیان دروغین)

مولف:
علی اصفهانی حسینی (نویسنده)

ناشر:
برگ رضوان

درباره کتاب:
خیالات و خواب های شیطانی (دلیل برای مدعیان دروغین) عنوان کتابی است از علی اصفهانی حسینی که در 48 صفحه و توسط انتشارات برگ رضوان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بصری، احمد، 1970 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اصفهانی حسینی، کتاب‌های ترجمه و شرح مبادی العربیه(دار العلم)، ترجمه و شرح مبادی العربیه(دار العلم)، اصول مدیریت مخازن هیدروکربوری(ستایش)، پاسخنامه ی زیست شناسی و آزمایشگاه (2)(مهر و ماه نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,700 تومــان