نبراس الزائر فی زیارة الحائر

مولف:
علی اکبر مهدی پور (نویسنده)

ناشر:
رسالت

درباره کتاب:
نبراس الزائر فی زیارة الحائر عنوان کتابی است از علی اکبر مهدی پور که در 296 صفحه و توسط انتشارات رسالت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیارتگاه های اسلامی است. از علی اکبر مهدی پور، کتاب‌های غدیر در گذر زمان(دلیل ما)، اجساد جاویدان(رسالت)، حدیث کساء، کلید حل مشکل ها(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.