حدیث الثقلین فی کتب الخاصه

گروه مولفان:
سید حسین رجایی (نویسنده) | حسین شکوری (نویسنده)

ناشر:
مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام

درباره کتاب:
حدیث الثقلین فی کتب الخاصه عنوان کتابی است از سید حسین رجایی که در 955 صفحه و توسط انتشارات مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امامت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حسین رجایی، کتاب‌های اسرار فدک(دلیل ما)، خطابه زهرایی(آثار فاخر)، صدای فاطمی فدک(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.