مطلع البدر فی تفسیر سوره القدر

مولف:
محمدبن سلیمان تنکابنی (نویسنده)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
مطلع البدر فی تفسیر سوره القدر عنوان کتابی است از محمدبن سلیمان تنکابنی که در 94 صفحه و توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر (سوره قدر) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن سلیمان تنکابنی، کتاب‌های قصص العلماء(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، اکلیل المصائب فی مصائب الاطائب(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، الخلجات(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، توشیح التفسیر(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان
موضوعات کتاب
تفاسیر (سوره قدر)