انوارالمواهب فی نکت اخبارالمناقب

گروه مولفان:
علی اکبر نهاوندی (نویسنده) | محمدجواد اسلامی (نویسنده) | سعید عرفانیان (نویسنده)

ناشر:
رسالت

درباره کتاب:
انوارالمواهب فی نکت اخبارالمناقب عنوان کتابی است از علی اکبر نهاوندی که در 2500 صفحه و توسط انتشارات رسالت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چهارده معصوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
95,000 تومــان