نوادر الاخبار؛ فی ما یتعلق باصول الدین

گروه مولفان:
محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (نویسنده) | مهدی انصاری (مصحح)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
نوادر الاخبار؛ فی ما یتعلق باصول الدین عنوان کتابی است از محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی که در 548 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب‌های اسرار نماز(فراهانی)، کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمه والمعرفه(فراهانی)، علم الیقین(حکمت)، عرفان مثنوی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.