نوادر الاخبار؛ فی ما یتعلق باصول الدین

گروه مولفان:
محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (نویسنده) | مهدی انصاری (مصحح)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
نوادر الاخبار؛ فی ما یتعلق باصول الدین عنوان کتابی است از محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی که در 548 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیعه است. از محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب‌های اسرار نماز(فراهانی)، کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمه والمعرفه(فراهانی)، علم الیقین(حکمت)، عرفان مثنوی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.