تتمه المنتهی در تاریخ خلفا

گروه مولفان:
عباس قمی (نویسنده) | ناصر باقر بیدهندی (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
تتمه المنتهی در تاریخ خلفا عنوان کتابی است از عباس قمی که در 2979 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چهارده معصوم است. از عباس قمی، کتاب‌های منازل الآخره(مومنین)، داستانهای شگفت از منزلهای پس از مرگ(اشکذر)، منتخب مفاتیح الجنان(یادمان فلسفی)، مفاتیح الجنان(ساز و کار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.