تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب

گروه مولفان:
محمد بن محمدرضا قمی مشهدی (نویسنده) | حسین درگاهی (مصحح)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب عنوان کتابی است از محمد بن محمدرضا قمی مشهدی که توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر ماثوره است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
350,000 تومــان