تکمله قادتنا کیف نعرفهم (بتاویل بعض الآیات الکریمه)

گروه مولفان:
سیدمحمدعلی حسینی میلانی (نویسنده) | سید علی حسینی میلانی (نویسنده) | محمدهادی میلانی (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
تکمله قادتنا کیف نعرفهم (بتاویل بعض الآیات الکریمه) عنوان کتابی است از سید علی حسینی میلانی که در 660 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چهارده معصوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان