اتاق رو به قبله (مجموعه داستان نوجوانان)

مولف:
علی آقا غفار (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
اتاق رو به قبله (مجموعه داستان نوجوانان) عنوان کتابی است از علی آقا غفار که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی آقا غفار، کتاب‌های باران که ببارد و چند داستان دیگر(موسسه انتشارات امیرکبیر)، به پیشباز بهار(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، طلوع خورشید(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.