مجموعه سوالات چهارگزینه ای مدیریت پروژه و ساخت -جلد 2

گروه مولفان:
امیر فرجی (نویسنده) | قاسم امیدوار (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مجموعه سوالات چهارگزینه ای مدیریت پروژه و ساخت -جلد2 عنوان کتابی است از امیر فرجی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر فرجی، کتاب‌های مدیریت پروژه های صنعتی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نظریه های نوین در مدیریت پروژه(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مدیریت استراتژیک پروژه(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.