ژنتیک آنتی بادی ها

گروه مولفان:
عقیل تبارملاحسن (نویسنده) | آریوشاهین جعفری (نویسنده) | حمید آقاجان زاده (نویسنده) | ابوالقاسم عجمی (مقدمه نویس)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
ژنتیک آنتی بادی ها عنوان کتابی است از آریوشاهین جعفری که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ژنتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان
موضوعات کتاب
ژنتیک
پادتن ها