قارچ شناسی پزشکی (تست های آزمونهای سالهای 87 - 73 با پاسخهای تشریحی قابل استفاده برای دانشجویان)

مولف:
محمدرضا شکوه امیری (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
قارچ شناسی پزشکی (تست های آزمونهای سالهای 87 - 73 با پاسخهای تشریحی قابل استفاده برای دانشجویان) عنوان کتابی است از محمدرضا شکوه امیری که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.