مثنوی معنوی

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | رنلد الین نیکلسون (نویسنده)

ناشر:
سایه نیما

درباره کتاب:
مثنوی معنوی عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که توسط انتشارات سایه نیما در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 7ق