مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -جلد 2 (زارعت)

گروه مولفان:
جواد کلهری (نویسنده) | مهرداد صفر پور (نویسنده)

ناشر:
پردازش

درباره کتاب:
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -جلد2 (زارعت) عنوان کتابی است از جواد کلهری که توسط انتشارات پردازش در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جواد کلهری، کتاب‌های مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(پردازش)، مهندسی کشاورزی باغبانی(پردازش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.