مجموعه سوالات اتاق عمل (دانشگاه آزاد و سراسری)

مولف:
اصغر قاسمی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مجموعه سوالات اتاق عمل (دانشگاه آزاد و سراسری) عنوان کتابی است از اصغر قاسمی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اصغر قاسمی، کتاب‌های ضروریات فیزیولوژی پزشکی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، مجموعه سوالات چهارگزینه ای فیزیولوژی(کتابخانه فرهنگ)، سوالات فیزیولوژی کارشناسی ارشد تغذیه(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، سوالات فیزیولوژی دکترای بیوشیمی بالینی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.