رسائل العرفان فی الصرف والنحو والوضع والبیان

مولف:
عبدالکریم مدرس (نویسنده)

ناشر:
شیخی

درباره کتاب:
رسائل العرفان فی الصرف والنحو والوضع والبیان عنوان کتابی است از عبدالکریم مدرس که توسط انتشارات شیخی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالکریم مدرس، کتاب‌های روژگاری ژیان(کردستان)، ریگای به هه شت(شیخی)، البرکات الاحدیة فی شرح الصمدیة(کردستان)، حه ج نامه(کردستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان