ریاضی عمومی (1) (قابل استفاده برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری)

مولف:
وحید انصاری اوغول بیک (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
ریاضی عمومی (1) (قابل استفاده برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری) عنوان کتابی است از وحید انصاری اوغول بیک که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید انصاری اوغول بیک، کتاب‌های کنکور کارشناسی ارشد آمار و احتمال(سیمای دانش)، کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات عمومی(سیمای دانش)، کنکور ارشد ریاضیات(سیمای دانش)، کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی ریاضیات عمومی(ساکو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.