عارف و صوفی چه میگویند؟ (بحثی در مبادی و اصول تصوف و عرفان)

مولف:
جواد تهرانی (نویسنده)

ناشر:
آفاق

درباره کتاب:
عارف و صوفی چه میگویند؟ (بحثی در مبادی و اصول تصوف و عرفان) عنوان کتابی است از جواد تهرانی که توسط انتشارات آفاق در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصوف است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.