قصه های رفته از یاد

مولف:
محمدزهیر باقری نوع پرست (نویسنده)

ناشر:
پارس کتاب

درباره کتاب:
قصه های رفته از یاد عنوان کتابی است از محمدزهیر باقری نوع پرست که توسط انتشارات پارس کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از محمدزهیر باقری نوع پرست، کتاب فلسفه در کلاس درس(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان