مهارت های زندگی (کتاب اول)

گروه مولفان:
عاطفه غیاث فخری (نویسنده) | محمد بینا زاده (نویسنده)

ناشر:
هنر آبی

درباره کتاب:
مهارت های زندگی (کتاب اول) عنوان کتابی است از عاطفه غیاث فخری که توسط انتشارات هنر آبی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شاگردان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عاطفه غیاث فخری، کتاب‌های مهارت های زندگی کتاب دوم(هنر آبی)، راهنمای آموزش مهارت های زندگی(هنر آبی)، راهنمای آموزش مهارت های زندگی(هنر آبی)، راهنمای آموزش مهارت های زندگی(هنر آبی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.