هویت و سیاست هسته ای در جمهوری اسلامی ایران

مولف:
الهام رسولی ثانی آبادی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

درباره کتاب:
هویت و سیاست هسته ای در جمهوری اسلامی ایران عنوان کتابی است از الهام رسولی ثانی آبادی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منع گسترش سلاح های هسته ای است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الهام رسولی ثانی آبادی، کتاب‌های درآمدی بر مهم ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین الملل(تیسا)، درآمدی بر مهم ترین مسائل و مفاهیم نظامی استراتژیک معاصر(دانشگاه یزد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.