هویت و سیاست هسته ای در جمهوری اسلامی ایران

مولف:
الهام رسولی ثانی آبادی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

درباره کتاب:
هویت و سیاست هسته ای در جمهوری اسلامی ایران عنوان کتابی است از الهام رسولی ثانی آبادی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منع گسترش سلاح های هسته ای است. از الهام رسولی ثانی آبادی، کتاب‌های درآمدی بر مهم ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین الملل(تیسا)، درآمدی بر مهم ترین مسائل و مفاهیم نظامی استراتژیک معاصر(دانشگاه یزد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.