اخلاق و تربیت اسلامی (قابل استفاده داوطلبان کاردانی به کارشناسی پودمانی)

مولف:
خیرالله اسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
اخلاق و تربیت اسلامی (قابل استفاده داوطلبان کاردانی به کارشناسی پودمانی) عنوان کتابی است از خیرالله اسماعیلی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خیرالله اسماعیلی، کتاب‌های اندیشه اسلامی (1)(کتابخانه فرهنگ)، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، اندیشه اسلامی(مدرسان شریف)، مجموعه ی دروس عمومی(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.