الزامات مدیریت کیفیت هوا

گروه مولفان:
معصومه مرادزاده آبقد (نویسنده) | محمدتقی جعفرزاده (نویسنده)

ناشر:
حک

درباره کتاب:
الزامات مدیریت کیفیت هوا عنوان کتابی است از معصومه مرادزاده آبقد که توسط انتشارات حک در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایمنی صنعتی است. از معصومه مرادزاده آبقد، کتاب مرجع کامل شبیه سازی فرآیندهای پایا با ASPEN HYSYS(اندیشه سرا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.