ایمونولوژی سلولی و مولکولی

گروه مولفان:
ابول ک عباس (نویسنده) | اندرو اچ. لیچمن (نویسنده) | شیو پیلای (نویسنده) | احمد خلیلی (نویسنده) | آزیتا طالب زاده (مترجم) | معصومه باجلان (مترجم) | سارا شاهرضا (ویراستار)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
ایمونولوژی سلولی و مولکولی عنوان کتابی است از ابول ک عباس با ترجمه‌ی آزیتا طالب زاده که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cellular and molecular immunology، 7th. ed، c2012. موضوع اصلی این کتاب ایمنی سلولی است. از ابول ک عباس، کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی(آییژ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.