بانک سوالات امتحانی ریاضی عمومی (1)

گروه مولفان:
ناصر رضایی ایوب (نویسنده) | ابراهیم احمدپور (نویسنده)

ناشر:
فراگیر هگمتانه

درباره کتاب:
بانک سوالات امتحانی ریاضی عمومی (1) عنوان کتابی است از ناصر رضایی ایوب که توسط انتشارات فراگیر هگمتانه در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر رضایی ایوب، کتاب‌های حل کامل مسائل مقدمه ای بر نظریه آمار(نور علم)، آمار و احتمال(فراگیر هگمتانه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.