توسل در پرتو قرآن (و حدیث و نقدی بر کتاب باور راستین اسلامی)

گروه مولفان:
منوچهر دستگیر (نویسنده) | محمود ابراهیمی (نویسنده) | محمد غزالی (نویسنده)

ناشر:
شیخی

درباره کتاب:
توسل در پرتو قرآن (و حدیث و نقدی بر کتاب باور راستین اسلامی) عنوان کتابی است از محمد غزالی که توسط انتشارات شیخی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلام است.