رساله قشیریه

گروه مولفان:
عبدالکریم بن هوازن قشیری (نویسنده) | حسن بن احمد عثمانی (نویسنده) | احمد مهدوی دامغانی (نویسنده) | ایرج بهرامی (ویراستار) | بدیع الزمان فروزانفر (مصحح)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
رساله قشیریه عنوان کتابی است از احمد مهدوی دامغانی که توسط انتشارات زوار در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد مهدوی دامغانی، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، یاد عزیزان در برگ ریزان(اطلاعات)، کشف الحقایق(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، از علی آموز اخلاص عمل ...(تیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.