مبانی احتمال -جلد 2

مولف:
امیر ایمن پور (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مبانی احتمال -جلد2 عنوان کتابی است از امیر ایمن پور که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب احتمالات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر ایمن پور، کتاب‌های تحقیق در عملیات(کتابخانه فرهنگ)، تحقیق در عملیات 2(کتابخانه فرهنگ)، تحقیق در عملیات 1(کتابخانه فرهنگ)، کتاب جامع مبانی احتمال(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.