نشانه مولف فارسی (برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره)

گروه مولفان:
پوری سلطانی (نویسنده) | زهره علوی (نویسنده)

ناشر:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
نشانه مولف فارسی (برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره) عنوان کتابی است از پوری سلطانی که توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رف نویسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پوری سلطانی، کتاب‌های هنر عشق ورزیدن(مروارید)، هنر عشق ورزیدن(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان