نشانه مولف فارسی (برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره)

گروه مولفان:
پوری سلطانی (نویسنده) | زهره علوی (نویسنده)

ناشر:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
نشانه مولف فارسی (برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره) عنوان کتابی است از پوری سلطانی که توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رف نویسی است. از پوری سلطانی، کتاب‌های هنر عشق ورزیدن(مروارید)، هنر عشق ورزیدن(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان