گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران

مولف:
حسین جوان آراسته (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کتابی است از حسین جوان آراسته که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ولایت است. از حسین جوان آراسته، کتاب اصل هشتم قانون اساسی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,200 تومــان