آبراهه های با پوشش فولادی در سدها

مولف:
امیرالدین صدرنژاد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
آبراهه های با پوشش فولادی در سدها عنوان کتابی است از امیرالدین صدرنژاد که توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آبراهه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرالدین صدرنژاد، کتاب‌های مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، طراحی سازه های آبی برای سدها(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نظریه خمیری خاک و الگوسازی(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.