آموزش زبان کردی سورانی (فیربوونی زمانی کوردی سورانی)

مولف:
علی رخزادی (نویسنده)

ناشر:
کردستان

درباره کتاب:
آموزش زبان کردی سورانی (فیربوونی زمانی کوردی سورانی) عنوان کتابی است از علی رخزادی که توسط انتشارات کردستان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کردی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی رخزادی، کتاب‌های آواشناسی و دستور زبان کردی(کردستان)، گواره ی کورده واری(کردستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان