اجرای مفاد اسناد رسمی بانضمام آئین نامه مربوط (1387)

مولف:
سید جلال الدین مدنی (نویسنده)

ناشر:
پایدار

درباره کتاب:
اجرای مفاد اسناد رسمی بانضمام آئین نامه مربوط (1387) عنوان کتابی است از سید جلال الدین مدنی که توسط انتشارات پایدار در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ثبت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید جلال الدین مدنی، کتاب‌های مباحثی از جرایم سیاسی(پایدار)، رویه قضایی(پایدار)، مبانی و کلیات علوم سیاسی(پایدار)، مبانی و کلیات علوم سیاسی(پایدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.