اساطیر ایران و. ..

گروه مولفان:
داریوش فرضی پور خرم آبادی (نویسنده) | جلال الدین کزازی (نویسنده)

ناشر:
هشت کتاب

درباره کتاب:
اساطیر ایران و. .. عنوان کتابی است از جلال الدین کزازی که توسط انتشارات هشت کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسطوره شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین کزازی، کتاب‌های تلماک(نشر مرکز)، آب و آیینه(آیدین)، تند بادی از کنج(آیدین)، دیدار با اژدها(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.