امام خمینی (س) و نهضت احیای تمدن اسلامی

مولف:
بهروز رشیدی (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
امام خمینی (س) و نهضت احیای تمدن اسلامی عنوان کتابی است از بهروز رشیدی که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تمدن اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهروز رشیدی، کتاب‌های فرهنگ و تمدن اسلامی(تیسا)، رسالت روحانیت از نگاه امام خمینی(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.