تولکو ماتالی (از ثعلبیه محمدباقر خلخالی)

گروه مولفان:
محمد باقر خلخالی (نویسنده) | علی اصغر جمراسی فراهانی (نویسنده)

ناشر:
تک درخت

درباره کتاب:
تولکو ماتالی (از ثعلبیه محمدباقر خلخالی) عنوان کتابی است از محمد باقر خلخالی که توسط انتشارات تک درخت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر ترکی است. از محمد باقر خلخالی، کتاب ثعلبیه تولکی ناغیلی(زیبا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.