دیوان اشعار ترکی امیر علیشیر نوایی

گروه مولفان:
علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوایی (نویسنده) | بهبود مرادی (گردآورنده)

ناشر:
تک درخت

درباره کتاب:
دیوان اشعار ترکی امیر علیشیر نوایی عنوان کتابی است از بهبود مرادی که توسط انتشارات تک درخت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از بهبود مرادی، کتاب گزیده اشعار(تک درخت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۹ق