دیپلماسی در عصر جهانی شدن (از تئوری تا عمل)

گروه مولفان:
عباس کاردان (مترجم) | پولین کر (ویراستار) | جفری وایزمن (ویراستار)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

درباره کتاب:
دیپلماسی در عصر جهانی شدن (از تئوری تا عمل) عنوان کتابی است با ترجمه عباس کاردان که توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Diplomacy in a globalizing world: theories and practices. C، 2013. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان