روانشناسی فیزیولوژیک (کارشناسی ارشد)

مولف:
مرتضی پیری (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
روانشناسی فیزیولوژیک (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از مرتضی پیری که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از مرتضی پیری، کتاب روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان(پوران پژوهش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.