سیاست پژوهی، لایه گمشده در فرایند تصمیم گیری و سیاستگزاری نظام آموزش عالی

مولف:
حمید جاودانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

درباره کتاب:
سیاست پژوهی، لایه گمشده در فرایند تصمیم گیری و سیاستگزاری نظام آموزش عالی عنوان کتابی است از حمید جاودانی که توسط انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست تحقیقاتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید جاودانی، کتاب‌های بهره وری انسان گرایانه(موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)، مشارکت عمومی خصوصی(موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)، توسعه پایدار(موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,700 تومــان