شرح عرفانی دیوان حافظ (بر اساس نسخه دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی)

گروه مولفان:
سید رضا باقریان موحد (نویسنده) | شمس الدین محمد حافظ (نویسنده) | قاسم غنی (مصحح) | محمد قزوینی (مصحح)

ناشر:
نگاران قلم

درباره کتاب:
شرح عرفانی دیوان حافظ (بر اساس نسخه دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی) عنوان کتابی است از شمس الدین محمد حافظ که توسط انتشارات نگاران قلم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حافظ، شمس الدین محمد، است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شمس الدین محمد حافظ، کتاب‌های دیوان حافظ(پارس کتاب)، دیوان حافظ(پیمان)، دیوان حافظ(خانه فرهنگ و هنر گویا)، دیوان حافظ(سه بعدی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.