عاشقانه های تاریک و روشن

مولف:
حمیدرضا شکارسری (نویسنده)

ناشر:
هزاره ققنوس

درباره کتاب:
عاشقانه های تاریک و روشن عنوان کتابی است از حمیدرضا شکارسری که توسط انتشارات هزاره ققنوس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا شکارسری، کتاب‌های ضریح ساده(علم)، عاشقانه هایی برای دشمن(فصل پنجم)، شکل های فروتنی(فصل پنجم)، زایشمرگ های متن(فصل پنجم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,600 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴