غم کاروانی

مولف:
بهزاد جماعتی ثمرین (گردآورنده)

ناشر:
ساوالان ایگیدلری

درباره کتاب:
غم کاروانی عنوان کتابی است از بهزاد جماعتی ثمرین که توسط انتشارات ساوالان ایگیدلری در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عاشورا است.